TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ana Sayfası Admin Giriş Sayfası Mail Kutusu Giriş Sayfası   
 


 
Hakkımızda
 
 H A K K I M I Z D A

Üniversitemizin;  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi kurulması konusundaki teklifi, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 21.10.2005 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik7/d-2 maddesi uyarınca uygun olduğuna karar verilmiş, Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği 14 Aralık 2005 tarih ve 26023 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Merkezimizin amacı;  toplumun sürekli olarak eskiyen bilgi düzeyini çağın gereklerine uygun yeni bilgilerle donatmak ve eğitim ihtiyacını karşılamak üzere Üniversite birimlerinin sahip olduğu uzmanlıklarından yararlanan, kalite ve nitelik açısından üstün ve talebe uygun olarak tekrarlanan, sertifika programı, kurs veya seminer tarzında, kısa ve uzun süreli eğitim-öğretim programları düzenlemektir.

Yapılan bu eğitim programları ile merkezimiz, ülke ve bölgenin güncel ekonomik faaliyetleri ve gelişimi açısından öncelikli olan alanlarda meslek elemanı kazanmak, meslekle ilgili bilgi ve beceri düzeyini yükseltmek, yeni mesleki beceriler edinmek ve kişisel gelişim ihtiyacını karşılamak isteyen, toplumun her kesiminden bireylerin ya da bu eğitimlerden çalışanlarını ve/veya üyelerini yararlandırmak isteyen kamu ve özel tüm kuruluşların talep ve ihtiyaçlarına göre tasarımlar yapar ve yürütür.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) İstanbul dışında bulunan öğrencilere yerinde hizmet vermek amacıyla tanıtım, rehberlik, kayıt ve danışmanlık hizmetlerinin yürütüleceği 02.12.2013 tarihinde Üniversitemiz Rektörü Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN ve İstanbul Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Yunus SÖYLET arasında İmzalanan C tipi protokol ile Üniversitemiz Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğüne temsilcilik verilmiştir.

Bu bağlamda Halkımıza ve Üniversitemiz de bulunan tüm akademik, idari personel ile öğrencilerimize diploma ve ikinci diploma fırsatı sunulmuştur.

 

 S Ü R E K L İ  E Ğ İ T İ M  N E D E N  G E R E K L İ D İ R ?

Başta teknoloji olmak üzere, çevremiz hızlı ve sürekli olarak gelişmekte ve değişmektedir.

Organizasyonların varlıklarını sürdürebilmeleri bu değişim ve gelişim sürecine uyuma bağlı olduğu için; "Sürekli Eğitim" temel bir varolma faktörü olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gelişen ve sürekli olarak değişen dünyaya ayak uydurmak ve gelişmiş modern bilgi toplumlarının gerisinde kalmamak için; toplumların sahip olduğu nitelikli işgücünü, geleceğin düşük performanslı ve atıl işgücüne dönüştürmemeleri için "Sürekli Eğitim" gereklidir. 

 
149059
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
60150 Tokat / TÜRKIYE, Tel:+90 356 252 1616, Tasarım: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, 2013© Tüm Hakları Saklıdır.